ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności serwisu Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie:
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie https://bip.zdp.szczytno.pl/.
  • Data publikacji strony internetowej: 2023-03-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych m.in. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Linki -także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - http://checkers.eiii.eu
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest: Elżbieta Żokowska, e-mail: .
Kontaktować można się także dzwoniąc na nr tel. +48 89 623 14 95.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowej strony.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
  1. dane osoby zgłaszającej żądanie
  2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie
  3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej
  4. sposób kontaktu
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)
Dostępność architektoniczna
1. Budynek: Zarządu Dróg Publicznych w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno
Budynek usytuowany jest poza centrum miasta. Budynek użytkowany jest wspólnie z Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno główne od ul. Mrongowiusza, drugie od placu zamkniętego, stanowiącego jednocześnie zaplecze techniczne.
Dostępne dla klientów i pracowników jest wejście główne. Jest ono niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy drzwiach wejściowych są do pokonania schody. W budynku nie ma windy. Następnie należy pokonać schody na pierwsze piętro budynku, po jednej stronie zamontowana jest poręcz. Na zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych – po lewej stronie zainstalowany został dzwonek dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wezwanie pracownika.
W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku w wyznaczonym miejscu.
Toalety na parterze i pierwszym piętrze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Szerokość klatki schodowej i korytarza pozwala na poruszanie się na wózku inwalidzkim, celem kontaktu z pracownikiem na parterze.
Na terenie budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Obecnie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Przed budynkiem jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Wilczek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-01 12:09:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-01 12:09:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-01 12:35:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1667 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »